November 26, 2020

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสรรพากรภาค 3 21.05.2015

May 21, 2015 0

21 พ.ค. 2558 – สำนักงานสรรพากรภาค 3 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพิธีการศุลกากรและสกัดกั้นการส่งออก – นำเข้าผิดกฎหมาย โดยการเอกซเรย์คอนเทนเนอร์” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจวิเคราะห์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-30 ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ...

Read More

ต้อนรับบริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด 20.05.2015

May 20, 2015 0

20 พ.ค. 2558 – บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด นำพนักงานจำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานพิธีการนำเข้าส่งออกของศุลกากร ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเห็นการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ฝ่ายเอกซเรย์ที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ด้วย.. ...

Read More

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ 25.02.2015

Feb 25, 2015 0

25 ก.พ. 2558 – อุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยและภูมิภาคนี้ อุปทูตเมอร์ฟีได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สำคัญระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, Customs and Border Protection หน่วยงานป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ กรมศุลกากรไทย, และ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ อาทิเช่น โครงการ ...

Read More