November 26, 2020

เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน PCU ณ สทบ. 29.09.2016

Sep 29, 2016 0

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมผู้บริหาร สทบ. และเจ้าหน้าที่ สทบ. ประจำหน่วย PCU ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน Port Control Unit (PCU) ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 27 – ...

Read More

การฝึกซ้อมภาคสนามประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3 FTX2016 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 19-22.09.2016

Sep 22, 2016 0

กรมศุลกากรได้จัดฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise) ครั้งที่ 3 โครงการ Megaports Initiative หรือ FTX2016 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559 เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานเมื่อตรวจพบการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยมี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ...

Read More

สมาคมสโมสรนักลงทุน ดูงาน สทบ. 15.06.2016

Jun 15, 2016 0

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ชิสา ประดิษฐ์สุวรรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นผู้แทนในการต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) พร้อมด้วย นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เอกซเรย์ฯ และโครงการ Megaports Initiative ให้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ ...

Read More

สทบ. แถลงข่าวการจับกุมสินค้า 26.04.2016

Apr 26, 2016 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท   วันนี้ (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยง ...

Read More

นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สทบ. 23.03.2016

Mar 23, 2016 0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม ...

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังศึกษาดูงาน ณ สทบ. 16.02.2016

Feb 26, 2016 0

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่ BOI 25.01.2016

Jan 25, 2016 0

วันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมโครงการ MI, CSI ณ สทบ. 02.12.2015

Dec 2, 2015 0

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมงานโครงการ Megaports Initiative Project (MI) และ Container Security Initiative(CSI) ...

Read More

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ศึกษาดูงาน สทบ. 23.11.2015

Nov 23, 2015 0

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงนโยบาย Regional Trade Policy Course (RTPC2015) ซึ่งเป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรและการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี ...

Read More

เจ้าหน้าที่ สทบ. เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 24.06.2015

Jun 24, 2015 0

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมศุลกากรและการบริหารจัดการเมื่อตรวจพบสารกัมมันตรังสี” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง     ...

Read More