October 27, 2021

บทสัมภาษณ์ ย้ำย้ำ ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่

Jul 6, 2015 0

บทสัมภาษณ์ “ย้ำย้ำ ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่” โดย Thai.Com   ******************* ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ (ย้ำย้ำ) การศึกษาล่าสุดที่จบ คณะ มหาวิทยาลัยอะไร Master of E-Commerce จาก Deakin University ...

Read More

เจ้าหน้าที่ สทบ. เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 24.06.2015

Jun 24, 2015 0

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมศุลกากรและการบริหารจัดการเมื่อตรวจพบสารกัมมันตรังสี” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง     ...

Read More

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสรรพากรภาค 3 21.05.2015

May 21, 2015 0

21 พ.ค. 2558 – สำนักงานสรรพากรภาค 3 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพิธีการศุลกากรและสกัดกั้นการส่งออก – นำเข้าผิดกฎหมาย โดยการเอกซเรย์คอนเทนเนอร์” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจวิเคราะห์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-30 ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ...

Read More

ต้อนรับบริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด 20.05.2015

May 20, 2015 0

20 พ.ค. 2558 – บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด นำพนักงานจำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานพิธีการนำเข้าส่งออกของศุลกากร ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเห็นการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ฝ่ายเอกซเรย์ที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ด้วย.. ...

Read More

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ 25.02.2015

Feb 25, 2015 0

25 ก.พ. 2558 – อุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยและภูมิภาคนี้ อุปทูตเมอร์ฟีได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สำคัญระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, Customs and Border Protection หน่วยงานป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ กรมศุลกากรไทย, และ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ อาทิเช่น โครงการ ...

Read More

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

Mar 23, 2014 0

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก ที่เราเห็นประดับหน้าอกข้าราชการพลเรือน ไม่ว่าจะประดับชุดปกติขาว หรือ ชุดปฏิบัติงาน แต่ละแถบสีมีความหมายและมีที่มา กล่าวคือ แต่ละเหรียญก็จะเป็นที่ระลึกในวโรกาสสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป เป็นต้น.. รัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้น ...

Read More