January 16, 2021

ด้วยกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรญี่ปุ่น จัดโครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า นายธวัชชัย ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 1 ให้การต้อนรับ และนายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายสรุปให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเจ้าหน้าที่โครงการที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง การบริหารความเสี่ยงในการตรวจปล่อยตู้สินค้า และประเด็นเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางศุลกากร ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมาตรญาน AEO (Authorized Economic Operators) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีนายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เอกซเรย์ฯ และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจจับรังสีในตู้สินค้า ในโครงการ Megaports Initiative ณ สถานีตรวจสอบกัมมันตรังสีขั้นที่ 2

 

ข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam