September 26, 2021

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก ที่เราเห็นประดับหน้าอกข้าราชการพลเรือน ไม่ว่าจะประดับชุดปกติขาว หรือ ชุดปฏิบัติงาน แต่ละแถบสีมีความหมายและมีที่มา กล่าวคือ แต่ละเหรียญก็จะเป็นที่ระลึกในวโรกาสสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป เป็นต้น..

รัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้น และพระราชทานเหรียญเหล่านี้เป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีการจัดสร้างมาแล้ว 21 เหรียญ (โดยเหรียญที่ 21 นับเป็นเหรียญแรกในรัชสมัยพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)..

commemorative medals

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกเหล่านี้ เป็นแพรแถบย่อชั้นต้น ที่ประชาชนทั่วไปซื้อมาประดับได้ แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก จะมีแถวละ 1-4 เหรียญ เรียงลำดับปีเก่ากว่าไปยังปีใหม่กว่า ซ้ายไปขวา ทีละแถวจากด้านบน ผู้มีสิทธ์ประดับเหรียญต้องเกิดทันปี พ.ศ. ที่มีการโปรดเกล้าฯ เหรียญนั้น แต่บ้างก็ว่า จะประดับเหรียญใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเกิดทันปี พ.ศ. ที่โปรดเกล้า นั้นๆ ยกเว้นเพียงเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 และเหรียญที่ระลึกงานฉลอง  25 พุทธศตวรรษ  ซึ่งมีพระราชบัญญัติกำหนดไว้เฉพาะ ว่าผู้มีสิทธิ์ประดับ ต้องเกิดทันปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ..

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

ปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ สีแพรแถบย่อเหรียญ ความหมายของเหรียญ
2493  2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9
2500  2500 งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
2503  2503 ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
2514  2514 พระราชพิธีรัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี
2515  2515 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2520  2520 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2525  2525 ที่ระลึกสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
2525  2525Q สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
2527  2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
2530  2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
2531  2531 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
2535  2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
2539  2539 พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
2542  2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
2547  2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
2549  2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2554  2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2555  2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
2558 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
2562 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคม 2562)

(อัพเดต 25 พฤษภาคม 2562)

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam