September 26, 2021

Customs Vocabularies ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

คำศัพท์เกี่ยวกับงานศุลกากรเดือนนี้ขอเสนอ 20 คำศัพท์แนวลุยๆ ภาคสนาม หน่อยครับ อาจจะดูยากไปนิดนึง แต่งานศุลกากรถือเป็นงานระหว่างประเทศเพราะต้องตรวจสอบสินค้าที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแต่ฉลากหรือหีบห่อภาษาไทย การที่เรารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าและยังสามารถรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย ตามที่เคยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ (Officer’s Safety) ในแต่ละวันเมื่อเลิกงาน เราต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปหาคนที่รอเราอยู่..

 

เริ่มกันเลยดีกว่าครับ..

 

 1. Compromised Seal – หมายถึงซีลที่ถูกแปลงกลไกล็อค โดยทั่วไป ซีล หรือตัวล็อค ถูกออกมาเพื่อใช้ล็อคตู้สินค้าและใช้ได้ครั้งเดียวเพราะการตัดซีลจะทำให้ซีลไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นการแปลงกลไกล็อค เพื่อทำให้ซีลถูกเปิดออกและติดกลับได้หลายครั้ง ย่อมหมายความว่าตู้สินค้าจะถูกเปิดปิดได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การขโมยสินค้า หรือการลักลอบฝากสิ่งผิดกฎหมาย (Rip-On/Rip-Off) เป็นต้น
 2. Counterfeit Seal – หมายถึงซีลที่ถูกปลอมหมายเลข โดยปกติ ซีลจะมีหมายเลขประจำตัว (Seal Number) ซึ่งก็จะมีซีลหมายเลขใดๆ จะเพียงชุดเดียวเท่านั้น การที่นำซีลมาปลอมหมายเลขก็เพื่อให้หมายเลขที่ปรากฏบนซีล ตรงกับหมายเลขซีลที่ระบุในใบตราส่งสินค้า ถือเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดในการขนส่งสินค้า วิธีการปลอมมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแบบของซีล และความชำนาญของผู้ร้าย เช่น ตะไบหมายเลขที่แท้จริงทิ้งแล้วตอกหมายเลขที่ต้องการลงบนซีล หรือ ปรินท์หมายเลขใหม่ใส่กระดาษแล้วปิดทับหมายเลขซีลที่แท้จริง เป็นต้น
 3. Conspiracyการสมคบคิด โดยในการกระทำความผิดจะมีทั้งทำคนเดียว และทำโดยสมคบคิดกันทำเป็นขบวนการ
 4. Deceptive Behaviour – หมายถึงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีการหลอกลวงเจ้าหน้าที่ เช่น เวลาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วมีเหงื่อออกมาก หัวใจเต้นแรง มืออยู่ไม่สุข เล่นกับผมตัวเองขณะคุยกับเจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงการสบตาหรือกระพริบตาถี่ มีอาการคอแห้งหรือเสียงสั่น พูดวกไปวนมา ตอบไม่ตรงคำถาม เป็นต้น
 5. Dirty Bombระเบิดกัมมันตรังสี หรือระเบิดโสโครก เป็นการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาประกอบเข้ากับระเบิดทั่วไป เมื่อเกิดการระเบิดก็จะเกิดการกระจายของกัมมันตรังสีปนเปื้อนไปทั่วบริเวณ สร้างความตื่นตระหนกและตื่นกลัว
 6. Dual Use Item หรือ Dual Use Goodsสินค้าที่ใช้ได้สองทาง คือสินค้าที่โดยทั่วไปมีใช้ในทางสันติ เช่น งานวิจัย อุตสาหกรรม การแพทย์ เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ เช่นถังหมักเบียร์ในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ สามารถใช้หมักเชื้อสำหรับอาวุธชีวภาพได้
 7. Emergencyเหตุฉุกเฉิน เวลาไปตรวจสินค้าอันตราย อาจมีป้ายบอกว่า เกิดเหตุฉุกเฉินจะให้ทำอย่างไร หรือติดต่อใคร (Emergency Contact) ดังนั้น สังเกตุไว้หน่อยก็ดี
 8. Flammable – หมายถึง วัตถุที่สามารถติดไฟได้ ดังนั้นหากเราอยู่ใกล้วัตถุเหล่านี้ จะต้องระวังเรื่องประกายไฟที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ หรือระเบิด
 9. Fumigationการรมยาฆ่าแมลง เพื่อฆ่าแมลง หรือกำจัดศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้า ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการรมยาฆ่าแมลงดังกล่าว หากสูดดมเข้าไปอาจทำให้เราหมดสติ และยิ่งไปกว่านั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
 10. Interdictionการสกัดกั้น เพื่อมิให้สิ่งผิดกฏหมายเล็ดลอดผ่านมือเจ้าหน้าที่ หรือถูกนำไปใช้การในก่อการร้าย
 11. HAZMAT หรือ Hazardous Material – วัตถุอันตราย อาจก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือรังสี ได้ ควรปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าด้วยความระมัดระวัง
 12. High Explosiveวัตถุระเบิดแรงสูง ควรปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าด้วยความระมัดระวัง หรือเรียกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 13. LQV หรือ Landed Quantity Verificationการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ลงจากเรือ หรือการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ขึ้นฝั่ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของขึ้นฝั่งเข้ามาในประเทศขาดหรือเกิน
 14. Longshoreman หรือ Stevedoreคนงานในท่าเรือ รวมถึงแรงงานในท่าเรือ
 15. Placardฉลาก หรือป้ายกระกาศ แจ้งเตือนกรณีมีวัตถุอันตราย หรือวัสดุกัมมันตรังสี เป็นพิษ หรือติดไฟได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และการตรวจสอบสินค้า รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
 16. Reach Stackerรถยกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ที่คีบตู้แล้วยกขึ้นไปเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ
 17. RTG หรือ Rubber-Tired Gantry Craneปั้นจั่นยกตู้สินค้าแบบล้อยาง จะใหญ่กว่า Reach Stacker และเรียงซ้อนชั้นได้สูงกว่า
 18. Targetingการระบุเป้าหมาย คือการเลือกสินค้าหรือตู้สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงมาตรวจสอบ
 19. Toxicเป็นพิษ ถ้าเห็นคำนี้อยู่บนหีบห่อ ควรปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าด้วยความระมัดระวัง หรือเรียกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมตรวจสอบครับ
 20. WMD หรือ Weapons of Mass Destructionอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายรวมทั้งอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ กัมมันตรังสีและอาวุธนิวเคลียร์ (CBRN) แม้ปกติคงไม่มีใครติดป้ายว่าเป็น WMD แต่ก็ควรทราบไว้

 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับศัพท์ที่คัดสรรมาให้ในเดือนนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านนะครับ แล้วพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ…

 

 

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam