January 21, 2021

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้ นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงผิดกฎหมาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศุลกากร มาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนย้ายไม้พะยูงผ่านแดนผิดกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีนายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายสรุปหัวข้อ “พิธีการศุลกากรและเทคโนโลยีกับงานศุลกากร” นางสาวสุพัตรา นภาโชติ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ และนางสาวศิริพร เมฆดี นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนควบคุมทางศุลกากร บรรยายสรุปหัวข้อ “มาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนย้ายไม้พยูง” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้น คณะฯ ได้เข้าศึกษาดูการปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้งถาวร ณ สถานีตรวจสอบตู้สินค้าที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam