June 20, 2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2014 ที่ผ่านมา Canon ได้ปล่อยอัพเดต Firmware เวอร์ชั่น 1.1.4 ออกมา เพื่อแก้ปัญหาดังนี้

  1. แก้ไขปัญหา กรณีที่ไม่สามารถถ่ายโอนภาพถ่ายบางภาพไปยังอุปกรณ์มือถือ ผ่าน Canon Remote App
  2. แก้ไขความผิดพลาดของข้อแนะนำการใช้งาน ในภาษาเยอรมัน
  3. แก้ไขความผิดพลาดของข้อแนะนำการใช้งาน ในภาษาเกาหลี

วิธีการอัพเดต Firmware ในสามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ Canon U.S.A. เพื่อดาวน์โหลด Firmware
  2. เอาไฟล์ Firmware มาใส่ SD Card
  3. เอา SD Card ใส่กล้อง แล้วเลือกอัพเดต Firmware

update firmware canon eos 6d by yami rose

ไปที่หน้าเว็บไซต์ Canon U.S.A. เพื่อดาวน์โหลด Firmware ของกล้องรุ่นที่ต้องการ (มี Link อยู่ท้ายบทความ)

 

update firmware canon eos 6d by yami rose

จากตัวอย่างเป็น Canon EOS 6D ก็จะมีข้อมูลอัพเดต ว่ามีอะไรใหม่ หลังจากนั้นก็คลิ๊กที่ Download Firmware.. ตัวแดงๆ

 

update firmware canon eos 6d by yami rose

เว็บไซต์จะพามาสู่หน้าของ Canon EOS 6D

 

update firmware canon eos 6d by yami rose

ที่ด้านล่าง เลือกว่าจะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของ Windows หรือ Mac OS X

หลังจาก Download ไฟล์มา ก็ unzip แล้วเอาไฟล์มาใส่ไว้ใน SD Card หลังจากนั้นนำ SD Card เสียบเข้าไปที่กล้อง แล้วเปิดกล้อง

 

update firmware canon eos 6d by yami rose

ไปที่เมนูตามภาพ ก่อนอัพเดต ที่กล้องจะระบุว่า Firmware Version 1.1.3 (หรือเก่ากว่านั้นถ้าไม่เคยอัพเดต) เราก็เลือกที่ Firmware แล้วกล้องก็จะหาไฟล์ Firmware จาก SD Card โดยอัตโนมัติ ก็เริ่มอัพเดตเลย

 

update firmware canon eos 6d by yami rose

ระหว่างที่กล้องทำการอัพเดต Firmware อยู่ อย่ากดปุ่มใดๆ หรือปิดเครื่องเป็นอันขาด

เพียงเท่านี้ กล้องของเราก็จะมี Firmware เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วครับ

Link หน้าดาวน์โหลด Canon Firmware

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam