December 3, 2020

ในการจะมาเป็นผู้ค้าภาพสต๊อคบนเว็บไซต์ PhotoDune ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบสองขั้นตอนหลักๆ ได้แก่การทดสอบความเข้าใจระบบการขายภาพสต๊อคของ PhotoDune ซึ่งเป็นการทดสอบแบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้อง มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ และอีกการทดสอบคือ จะต้องส่ง Portfolio ภาพถ่ายของเราประมาณ 5-10 ภาพ (ส่งเป็น .zip) เพื่อให้ทีมงานพิจารณาว่า “ถ่ายภาพเป็น” เสียก่อน (แนะนำให้เลือกภาพแล้ว zip ไว้ก่อน)

 

ในส่วนแรก คำถามทั้ง 6 ข้อ ด้วยจรรยาบรรณของการค้าภาพสต๊อค ก็อยากให้ช่างภาพทุกคนมีความเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่จำข้อความโดยไม่เข้าใจเอาแล้วไปเลือกคำตอบเพื่อแค่ให้ผ่าน จึงขอสรุปเป็นประเด็นไว้ดังนี้

  • ผู้ค้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากภาพที่นำมาขายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
  • การส่งภาพที่เป็นมีเนื้อหาผู้ใหญ่ ทาง PhotoDune ไม่รับ หากภาพที่ส่งเข้ามา เป็นภาพโป๊ เปลือย อนาจาร หรือมีความรุนแรง หยาบโลน
  • ผู้ค้าสามารถส่งภาพไปที่ PhotoDune ได้สองวิธีคือ ผ่านหน้าเว็บ และใช้โปรแกรม FTP
  • การส่งผ่านหน้าเว็บ ก็ส่งทีละรูป หากต้องมี Model Release หรือ Property Release ก็ต้องแนบไปด้วย
  • แต่หากต้องการส่งภาพตั้งแต่ 5 ภาพขึ้นไป ทาง PhotoDune แนะนำให้ส่งผ่าน FTP ซึ่งการมี Releases ทั้งสาม ก็ต้องตั้งชื่อ Batches ให้สัมพันธ์กับภาพ
  • การส่งผ่าน FTP จะต้องส่งภาพไปที่โฟลเดอร์ bulk_import/photos/ และส่ง Release Forms ไปยังโฟลเดอร์ /bulk_import/photos/model_release/ ซึ่งทั้งสองโฟลเดอร์จะอยู่ในไดเรคทอรี่ของ User แต่ละบัญชีอยู่แล้ว
  • เราจะต้องมี Model Release เมื่อในภาพของเรา มีหน้าคน หรือบอกได้ว่าคนในภาพคือใคร
  • Property Release จะใช้ต่อเมื่อในภาพของเราเป็นตึกหรืออาคารส่วนบุคคล ดังนั้นหากเป็นอาคารสาธารณะหรือหน่วยงานราชการ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ (แต่เวลาไปถ่ายสถานที่ราชการ ระวังโดนจับ!!)

 

หลังจากผ่านการทดสอบทั้ง 6 ข้อ ก็จะต้องส่งภาพไปให้ทีมงาน PhotoDune พิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะผลิตภาพสต๊อคขายผ่าน PhotoDune หรือไม่ ก็ทำได้โดยการเลือกภาพที่เรามั่นใจว่าถ่ายสวย, มีองค์ประกอบภาพดี, ถ่ายแบบตั้งใจ ไม่ใช่ชุ่ยๆ เมื่อเลือกภาพได้ประมาณ 5-10 ภาพ ก็จับมารวมเป็น zip แล้วอัพโหลดเลย ปกติไม่เกิน 1-2 วัน PhotoDune ก็จะตอบกลับมาแล้วว่าจะรับเราเป็นพาร์ตเน่อร์ธุรกิจกับ PhotoDune หรือไม่

 

photodune-dashboard

เมื่อผ่าน จะได้รับการแจ้งผ่านอีเมล์ และสามารถบริหารจัดการไฟล์ผ่านเมนู Author Dashboard ได้

 

ขอให้ผ่านการทดสอบทุกคนครับ

 

One Comment

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam