October 1, 2020

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ชิสา ประดิษฐ์สุวรรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นผู้แทนในการต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) พร้อมด้วย นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เอกซเรย์ฯ และโครงการ Megaports Initiative ให้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ.

 

จากนั้น คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร และโครงการ Megaports Initiative ณ สถานีตรวจสอบกัมมันตรังสีขั้นที่ 2

 

ภาพและข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam