November 23, 2020

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแแหลมฉบัง มอบหมายให้นายพิชยา เจริญสันต์ หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 2 ให้การต้อนรับ และนายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายสรุปภารกิจ สทบ. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นิสิต

 

หลังจากนั้น คณะนิสิตฯ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร (สถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ 2)

 

 

ภาพและข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam