July 7, 2020

วันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and Beyond” ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ด้านงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่ BOI

ข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam