July 2, 2020

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ.

 

จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้งถาวร ณ สถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam