September 26, 2021

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (Megaports Initiative) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดยมีทีมฝึกอบรม Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการอบรม Megaports Initiative ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการอบรม Operator Training 4 รุ่น และการอบรม Refresher Training 6 รุ่น และมีศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 เป็นการอบรม Operator Training รุ่นที่ 1 และ 2 และได้รับเกียรติจาก นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มาเป็นประธานเปิดการอบรม

 

 

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam