October 27, 2021

วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศเมียนมาร์ นำโดย Mr. Aung San Tun รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ในการนี้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้ นายอรรณนพ ใจเจตน์สุข ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรที่ 2 และหัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ให้การต้อนรับคณะ และมอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจและพิธีการศุลกากรทางเรือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ.

 

จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจปล่อยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่ทำการศุลกากรท่าเทียบเรือ C1&C2 และการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สถานีตรวจสอบตู้สินค้าที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สทบ.

 

ภาพและข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam