July 2, 2020

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ.

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam