June 20, 2019

TRACE แอพพลิเคชั่นข้อมูลกัมมันตรังสีในตู้สินค้า 08.06.2017

Jun 8, 2017 0

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ได้ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ มีชื่อว่า TRACE หรือ Tool for Radiation Alarm and Commodity Evaluation เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยประเมินสัญญาณแจ้งเตือนกรณีมีการตรวจพบกัมมันตรังสีจากสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ โดยแอพพลิเคชั่นนี้ ...

Read More

สทบ. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการ Megaports Initiative 18-21.04.2017

Apr 18, 2017 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (Megaports Initiative) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดยมีทีมฝึกอบรม Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการอบรม Megaports ...

Read More

การฝึกซ้อมภาคสนามประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3 FTX2016 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 19-22.09.2016

Sep 22, 2016 0

กรมศุลกากรได้จัดฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise) ครั้งที่ 3 โครงการ Megaports Initiative หรือ FTX2016 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559 เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานเมื่อตรวจพบการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยมี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ...

Read More

สมาคมสโมสรนักลงทุน ดูงาน สทบ. 15.06.2016

Jun 15, 2016 0

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ชิสา ประดิษฐ์สุวรรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นผู้แทนในการต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) พร้อมด้วย นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เอกซเรย์ฯ และโครงการ Megaports Initiative ให้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ ...

Read More

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมโครงการ MI, CSI ณ สทบ. 02.12.2015

Dec 2, 2015 0

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมงานโครงการ Megaports Initiative Project (MI) และ Container Security Initiative(CSI) ...

Read More