July 7, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังศึกษาดูงาน ณ สทบ. 16.02.2016

Feb 26, 2016 0

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ...

Read More

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสรรพากรภาค 3 21.05.2015

May 21, 2015 0

21 พ.ค. 2558 – สำนักงานสรรพากรภาค 3 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพิธีการศุลกากรและสกัดกั้นการส่งออก – นำเข้าผิดกฎหมาย โดยการเอกซเรย์คอนเทนเนอร์” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจวิเคราะห์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-30 ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ...

Read More