February 20, 2020

Customs Vocabularies Vol.2 (May 2017)

May 20, 2017 0

Customs Vocabularies ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คำศัพท์เกี่ยวกับงานศุลกากรเดือนนี้ขอเสนอ 20 คำศัพท์แนวลุยๆ ภาคสนาม หน่อยครับ อาจจะดูยากไปนิดนึง แต่งานศุลกากรถือเป็นงานระหว่างประเทศเพราะต้องตรวจสอบสินค้าที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแต่ฉลากหรือหีบห่อภาษาไทย การที่เรารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าและยังสามารถรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย ตามที่เคยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection) ได้กล่าวไว้ว่า ...

Read More

นิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน สทบ. 11.11.2016

Nov 11, 2016 0

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแแหลมฉบัง มอบหมายให้นายพิชยา ...

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังศึกษาดูงาน ณ สทบ. 16.02.2016

Feb 26, 2016 0

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ...

Read More

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมโครงการ MI, CSI ณ สทบ. 02.12.2015

Dec 2, 2015 0

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมงานโครงการ Megaports Initiative Project (MI) และ Container Security Initiative(CSI) ...

Read More