November 15, 2019

อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เยี่ยมชม สทบ. 03.03.2017

Mar 3, 2017 0

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 Mr. Kyaw Htin อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การบริหารจัดการการขนส่งทางเรือ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ในโอกาสนี้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ...

Read More

สทบ. ร่วมบรรยายความรู้งานศุลกากรให้แก่ คณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23.02.2017

Feb 23, 2017 0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้า-ส่งออก การตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “ท่าเรือน้ำลึก ประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่เสริมความรู้ ความเข้าใจในงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้   จากนั้น ...

Read More