February 20, 2020

รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น JICA ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ สทบ. 20.03.2017

Mar 20, 2017 0

วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศเมียนมาร์ นำโดย Mr. Aung San Tun รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ...

Read More

สทบ. ร่วมบรรยายความรู้งานศุลกากรให้แก่ คณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23.02.2017

Feb 23, 2017 0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้า-ส่งออก การตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “ท่าเรือน้ำลึก ประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่เสริมความรู้ ความเข้าใจในงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้   จากนั้น ...

Read More

สทบ. แถลงข่าวการจับกุมสินค้า 26.04.2016

Apr 26, 2016 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท   วันนี้ (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยง ...

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังศึกษาดูงาน ณ สทบ. 16.02.2016

Feb 26, 2016 0

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ...

Read More