August 23, 2019

สทบ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศุลกากรอุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจาน 18.05.2017

May 18, 2017 0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ Port Control Unit (PCU) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยการนำของ United Nations Office ...

Read More

รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น JICA ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ สทบ. 20.03.2017

Mar 20, 2017 0

วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศเมียนมาร์ นำโดย Mr. Aung San Tun รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ...

Read More

นิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน สทบ. 11.11.2016

Nov 11, 2016 0

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแแหลมฉบัง มอบหมายให้นายพิชยา ...

Read More

นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สทบ. 23.03.2016

Mar 23, 2016 0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม ...

Read More

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ศึกษาดูงาน สทบ. 23.11.2015

Nov 23, 2015 0

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงนโยบาย Regional Trade Policy Course (RTPC2015) ซึ่งเป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรและการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี ...

Read More