July 19, 2019

Customs Vocabularies Vol.2 (May 2017)

May 20, 2017 0

Customs Vocabularies ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คำศัพท์เกี่ยวกับงานศุลกากรเดือนนี้ขอเสนอ 20 คำศัพท์แนวลุยๆ ภาคสนาม หน่อยครับ อาจจะดูยากไปนิดนึง แต่งานศุลกากรถือเป็นงานระหว่างประเทศเพราะต้องตรวจสอบสินค้าที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแต่ฉลากหรือหีบห่อภาษาไทย การที่เรารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าและยังสามารถรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย ตามที่เคยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection) ได้กล่าวไว้ว่า ...

Read More

สทบ. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการ Megaports Initiative 18-21.04.2017

Apr 18, 2017 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (Megaports Initiative) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดยมีทีมฝึกอบรม Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการอบรม Megaports ...

Read More

อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เยี่ยมชม สทบ. 03.03.2017

Mar 3, 2017 0

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 Mr. Kyaw Htin อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การบริหารจัดการการขนส่งทางเรือ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ในโอกาสนี้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ...

Read More

สทบ. ร่วมบรรยายความรู้งานศุลกากรให้แก่ คณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23.02.2017

Feb 23, 2017 0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้า-ส่งออก การตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “ท่าเรือน้ำลึก ประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่เสริมความรู้ ความเข้าใจในงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้   จากนั้น ...

Read More

เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV ศึกษาดูงาน สทบ. 09.02.2017

Feb 9, 2017 0

ด้วยกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรญี่ปุ่น จัดโครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า นายธวัชชัย ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะ BOI 23.01.2017

Jan 23, 2017 0

วันที่ 23 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่ BOI 25.01.2016

Jan 25, 2016 0

วันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

บทสัมภาษณ์ ย้ำย้ำ ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่

Jul 6, 2015 0

บทสัมภาษณ์ “ย้ำย้ำ ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่” โดย Thai.Com   ******************* ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ (ย้ำย้ำ) การศึกษาล่าสุดที่จบ คณะ มหาวิทยาลัยอะไร Master of E-Commerce จาก Deakin University ...

Read More

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสรรพากรภาค 3 21.05.2015

May 21, 2015 0

21 พ.ค. 2558 – สำนักงานสรรพากรภาค 3 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพิธีการศุลกากรและสกัดกั้นการส่งออก – นำเข้าผิดกฎหมาย โดยการเอกซเรย์คอนเทนเนอร์” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจวิเคราะห์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-30 ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ...

Read More

ต้อนรับบริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด 20.05.2015

May 20, 2015 0

20 พ.ค. 2558 – บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด นำพนักงานจำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานพิธีการนำเข้าส่งออกของศุลกากร ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเห็นการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ฝ่ายเอกซเรย์ที่ 2 ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ด้วย.. ...

Read More