November 15, 2019

รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น JICA ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ สทบ. 20.03.2017

Mar 20, 2017 0

วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศเมียนมาร์ นำโดย Mr. Aung San Tun รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ...

Read More

อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เยี่ยมชม สทบ. 03.03.2017

Mar 3, 2017 0

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 Mr. Kyaw Htin อธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การบริหารจัดการการขนส่งทางเรือ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ในโอกาสนี้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ...

Read More

เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV ศึกษาดูงาน สทบ. 09.02.2017

Feb 9, 2017 0

ด้วยกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรญี่ปุ่น จัดโครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า นายธวัชชัย ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ ...

Read More

นิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน สทบ. 11.11.2016

Nov 11, 2016 0

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแแหลมฉบัง มอบหมายให้นายพิชยา ...

Read More

นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สทบ. 23.03.2016

Mar 23, 2016 0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม ...

Read More