November 15, 2019

สทบ. ร่วมบรรยายความรู้งานศุลกากรให้แก่ คณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23.02.2017

Feb 23, 2017 0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้า-ส่งออก การตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “ท่าเรือน้ำลึก ประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่เสริมความรู้ ความเข้าใจในงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้   จากนั้น ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะ BOI 23.01.2017

Jan 23, 2017 0

วันที่ 23 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่ BOI 25.01.2016

Jan 25, 2016 0

วันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More