September 26, 2021

สทบ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศุลกากรอุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจาน 18.05.2017

May 18, 2017 0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ Port Control Unit (PCU) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยการนำของ United Nations Office ...

Read More

สทบ. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการ Megaports Initiative 18-21.04.2017

Apr 18, 2017 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (Megaports Initiative) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดยมีทีมฝึกอบรม Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการอบรม Megaports ...

Read More

คณะผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ ศึกษาดูงาน สทบ. 29.03.2017

Mar 29, 2017 0

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้ นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงผิดกฎหมาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศุลกากร มาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนย้ายไม้พะยูงผ่านแดนผิดกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีนายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ...

Read More

รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น JICA ศึกษาดูงานพิธีการศุลกากร ณ สทบ. 20.03.2017

Mar 20, 2017 0

วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนศุลกากรเมียนมาร์ ศุลกากรญี่ปุ่น และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศเมียนมาร์ นำโดย Mr. Aung San Tun รองอธิบดีศุลกากรเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน ...

Read More

เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV ศึกษาดูงาน สทบ. 09.02.2017

Feb 9, 2017 0

ด้วยกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรญี่ปุ่น จัดโครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบหมายให้นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า นายธวัชชัย ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ ...

Read More

นิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน สทบ. 11.11.2016

Nov 11, 2016 0

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแแหลมฉบัง มอบหมายให้นายพิชยา ...

Read More

สมาคมสโมสรนักลงทุน ดูงาน สทบ. 15.06.2016

Jun 15, 2016 0

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ชิสา ประดิษฐ์สุวรรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นผู้แทนในการต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) พร้อมด้วย นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เอกซเรย์ฯ และโครงการ Megaports Initiative ให้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ ...

Read More

สทบ. แถลงข่าวการจับกุมสินค้า 26.04.2016

Apr 26, 2016 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท   วันนี้ (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยง ...

Read More

นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ สทบ. 23.03.2016

Mar 23, 2016 0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ณ ห้องประชุม ...

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังศึกษาดูงาน ณ สทบ. 16.02.2016

Feb 26, 2016 0

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการรองรับการเปิด AEC ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) โดยมี นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจ สทบ. ...

Read More