November 15, 2019

สทบ. ร่วมบรรยายความรู้งานศุลกากรให้แก่ คณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23.02.2017

Feb 23, 2017 0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้า-ส่งออก การตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “ท่าเรือน้ำลึก ประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่เสริมความรู้ ความเข้าใจในงานศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้   จากนั้น ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะ BOI 23.01.2017

Jan 23, 2017 0

วันที่ 23 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่ BOI 25.01.2016

Jan 25, 2016 0

วันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้ นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เข้าอบรมหลัสูตร “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries towards AEC and ...

Read More

เจ้าหน้าที่ สทบ. เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 24.06.2015

Jun 24, 2015 0

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายพงษ์ชรัชต์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมศุลกากรและการบริหารจัดการเมื่อตรวจพบสารกัมมันตรังสี” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง     ...

Read More

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ 25.02.2015

Feb 25, 2015 0

25 ก.พ. 2558 – อุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยและภูมิภาคนี้ อุปทูตเมอร์ฟีได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สำคัญระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, Customs and Border Protection หน่วยงานป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ กรมศุลกากรไทย, และ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ อาทิเช่น โครงการ ...

Read More

ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ที่เขื่อนรัชชประภา

Nov 29, 2013 0

เขาว่า หากอยากชมวิวทิวทัศน์ของกุ้ยหลิน ไม่จำเป็นต้องไปถึงเมืองจีน เพราะว่าที่เมืองไทยก็มี กุ้ยหลินเมืองไทย อยู่ในบริเวณเขื่อนรัชชประภา (ชื่อเดิมคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน) อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภาถูกสร้างขึ้นกั้นลำน้ำคลองแสง บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสกได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งฝนแปดแดดสี่ คือจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนเมษายน-พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากสภาพที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของคาบสมุทรอินโดจีน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งผั่งอันดามันและอ่าวไทย การเดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภา ไม่ยาก ...

Read More